top of page

V roce 2014 vyšla publikace Pohled do obrazu s podtitulem Technologická kopie jako tvůrčí studijní proces. Tato autorská studie se věnuje stavbě obrazových vrstev a užitým technologickým postupům staromistrovské malby. Prostřednictvím tvorby technologických kopií detailně zaznamenává celkový proces vzniku uměleckého díla.

Cílem této názorné instruktivní metody je přispět k poznání o stavbě historického díla, ozřejmit specifika dobových technik

a s textovými komentáři zároveň chronologicky utřídit různé vlivy projevující se v technickém slohu malby.

(školy, muzea a galerie si knihu mohou objednat u nakladatele – F. Šalé, albert-knihy@seznam.cz, 602 953 418 za cenu 600 Kč včetně DPH.)

Karel Skreta ,Sv. Vaclav mezi dvema ande

Škréta

Radomil Klouza - Poznámky k malířské technice Karla Škréty a výsledky soudobého technologického průzkumu při restaurování  obrazu Sv. Václava mezi dvěma anděly (Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610-1674) Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, Národní galerie v Praze 2006)

Petr Brandl, Mistr barokni malby JPEG.jp

Radomil Klouza - (Rukopisné znaky a technika malby Petra Brandla) - Pohled zblízka a dovnitř Brandlovy malby (Andrea Rousová, Petr Brandl - mistr barokní malby, Národní galerie v Praze 2013, s. 106-133) NG katalog, HMS studio)

bottom of page