top of page

Restaurování středověkých a novověkých obrazů, plastik a nástěnné malby pro církevní a zámecké objekty, muzea a galerie - výběr:

Madona z Litic, Sv. Jiří z Malesic (NG v Praze), Madona z Hnojic, Madona z Hranic (Muzeum umění Olomouc), Sv. Jan z Golgoty (Muzeum Vyškovska), Kristus na kříži (Západočeské muzeum v Plzni), Snímání z kříže - sousoší oltáře (kostel sv. Jana Křtitele v Tatenicích), Madona rynecká (kostel Matky Boží Týnem v Praze), Bolestná Panna Marie ze Svaté brány v Kadani (Oblastní muzeum v Chomutově), K. Škréta - Sv. Václav mezi dvěma anděly (kostel sv. Štěpána v Praze), K. Škréta - Zvěstování Panně Marii

(kostel Panny Marie před Týnem v Praze), …

Restaurování uměleckých děl pro sbírky NG v Praze - výběr:

J. Bergler ml. - Heřman po bitvě v Teutoburském lese, J. J. Heinsch - Světec s Pannou Marií, M. V. Halbax - Oběť Abrahámova, Sv. Pavel a Silas ve vězení, P. Brandl - Sen proroka Eliáše, B. Spranger - Smrt Sofonisby, P. P. Rubens (dílna) - Podobizna A. Spinoly, Mistr Matejovského oltáře - Klanění tří králů, Anonym - Navštívení Panny Marie zv. Ringhofferovo, Český mistr - Assumpta Lannova, napodobitel A. Dürera - Kojící madona (Madona s kosatcem), K. Škréta - Sv. Martin se dělí se žebrákem o plášť, L. Cranach st. - Kristus a cizoložnice, J. Šíma - Modrá krajina, F. Tichý - Létající hrazda, Toyen - Tři tanečnice, J. Průcha - Vesnice, Rodinný portrét, F. Kupka - Herečka z kabaretu,

F. Kaván - Na vzduchu domova, …

bottom of page