Mistr Třeboňského oltáře - Tři světci 

(výřez se sv. Jakubem)

malba na desce