Pokušení sv. Karla Velikého

(variace na Mistra Theodorika)

2012

akvarel, plátkové zlato, papír