top of page

Anonym - Portrét dítěte

(portrét Albrechta Maxmiliána Desfours

z Mont a Athientville)

30. léta 17. stol.

olejomalba na plátně

zámek Hrubý Rohozec

bottom of page