top of page

Český mistr - Madona s dítětem zv. rynecká

kolem roku 1420

tempera/olej, borová deska

kostel Matky Boží před Týnem v Praze

bottom of page