top of page
  • restaurátorské práce

-

  • technologická kopie

-

  • akademický malíř

profesní motto:

Za výsledek práce na svěřeném díle nakonec vždy zodpovídá a bude zodpovídat jedinec,

to je ten, který se díla dotýkal.

bottom of page