Mistr Třeboňského oltáře - Tři světci

(výřez se sv. Filipem)

malba na desce