Mistr Třeboňského oltáře - Tři světci

(výřez se sv. Bartolomějem)

malba na desce