Mistr Theodorik - Sv. Karel Veliký

malba na desce