Český Mistr - Madona s dítětem zv. rynecká

malba na desce