top of page

Anonym - Dva muži

(dochovaný výřez větší obrazové kompozice nese po všech stránkách znaky manýristického slohu a techniky malby blízké okruhu Bartholomea Sprangera)

2. pol. 17. stol.

olejomalba na plátně

bottom of page