Prchavé dětství

2006

uhel, rudka, tempera, papír

​​

 

Jarní počasí (kresebná studie)
1979

uhel, akvarel, papír