alegorická socha Víry

2. pol. 18. stol.

polychromovaná dřevořezba

Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě