Nástěnná dekorativní výmalba rokokového salónku

2. pol. 18. stol.

fresco secco, vápenné a klihové pojidlo

zámek Litomyšl