Kristus na kříži

1. pol. 18. stol.

polychromovaná plastika

Oblastní muzeum v Domažlicích