top of page

socha sv. Jana

2. pol. 18. stol.

polychromovaná dřevořezba

kostel sv. Jana Křtitele v Tatenicích

 

 

sousoší Panny Marie podpírané mladíkem

2. pol. 18. stol.

polychromovaná dřevořezba

kostel sv. Jana Křtitele v Tatenicích

 

 

bottom of page