top of page

Mistr Matejovského oltáře - Klanění tří králů

kolem pol. 15. stol.

tempera/olej, deska

NG v Praze

bottom of page