Giovanni Antonio Boltraffio - Isabella Aragonská      

kolorovaná kresba na papíru