top of page

Giovanni Antonio Boltraffio - Isabella Aragonská      

kolorovaná kresba na papíru

 

 

bottom of page