top of page

Radomil Klouza - Car Petr Veliký na svatební hostině nožíře Wenzela Erba v domě Hnědá srna v Karlových Varech 

volná malířská a kompoziční interpretace zadaného tématu (archivní zdroj) technikou vrstevné barokní malby

 

olejomalba na plátně

hotel Salvátor v Karlových Varech

 

 

bottom of page